Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim med kapittel om vernepleiarar

Askheim med kapittel om vernepleiarar

Professor Ole-Petter Askheim har skrive kapittelet "Vernepleieren som aktør for en "empowerment"-orientert praksis" i boka "Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn" av Karl Elling Ellingsen (red.) på Universitetsforlaget.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 28.02.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L