Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim og Dolva på konferanse om funksjonshemming

Askheim og Dolva på konferanse om funksjonshemming

Professor Ole Petter Askheim heldt presentasjonen "Brukermedvirkningsdiskurser i velferdspolitikken. En analyse av policydokumenter rettet mot funksjonshemmede, eldre og personer med psykiske lidelser" på Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNF) sin 7. forskningskonferanse i Trondheim 9. - 10.mai 2016.

På same konferanse heldt førsteamanuensis Anne Stine Dolva presentasjonen "Beretninger om fritid".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.05.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L