Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim om begrepet 'empowerment'

Askheim om begrepet 'empowerment'

Professor Ole Petter Askheim heldt innlegget «Empowerment – begrepet alle vil eie» på Empowermentdagen 2014 arrangert av Høgskolen i Oslo og Akershus 17. oktober 2014.

Askheim har også skrive kapittelet «Fra empowerment til samproduksjon: Vitalisering eller tåkelegging av empowermentperspektivet?» i boka «Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk – Nye perspektiver" redigert av Sidsel Tveiten og Knut Boge på Gyldendal Akademisk 2014.

Boka blei lansert på Empowermentdagen 2014.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 03.11.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L