Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim om brukarmedverknad for sjukepleiarar

Askheim om brukarmedverknad for sjukepleiarar

Professor Ole Petter Askheim heldt innleiinga «Brukermedvirkning – et dilemma for ansatte?» på ein opplæringskonferanse for tillitsvalde i Norsk Sykepleierforbund Oppland 20. mai 2014.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.05.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L