Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim om empowerment

Askheim om empowerment

Professor Ole-Petter Askheim har forelest om "Empowerment - hva innebærer det? Hvilke utfordringer og dilemmaer gir det for praksis?" på Fagdag i pasient- og pårørendeopplæring ved Oslo Universitetssykehus 17. oktober 2013.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 22.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L