Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim på konferanse i London

Askheim på konferanse i London

Professor Ole Petter Askheim og Cecilia Heule presenterte paperet "Gapmending Methods in the education of social work" på "Social Work Action Network (SWAN)" sin 8th National Conference i London 12.-13. april.

Presentasjonen er eit resultat av arbeidet i det EU-finansierte nettverket PowerUs der målet er å styrke brukerinvolveringa i utdanningane i sosialt arbeid. Nettverket er samansett av høgskole-/universitetstilsette i Storbritannia, Sverige og Noreg og kor Høgskolen i Lillehammer er den norske representanten.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 23.04.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L