Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Aubert og Paulsen om relasjonen mellom lærar og elev

Aubert og Paulsen om relasjonen mellom lærar og elev

Dosent Anne-Marie Aubert og førsteamanuensis Mårten Kae Paulsen har publisert kapittelet "Relasjonen mellom lærer og elev – verdibaserte refleksjoner" i boka "Utdanningsvalg – identitet og danning" redigert av Lingås, L.G og Høsøien, U.  på Gyldendal forlag.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 25.04.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L