Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Austvik styremedlem for forskningsprogram

Austvik styremedlem for forskningsprogram

Professor Ole Gunnar Austvik har vorte utpeikt av Noregs forskningsråd som medlem av det nye styret for forskningsprogrammet PETROSAM 2.
"Petrosam 2 har som mål å videreutvikle kompetanse om samfunnsmessige forhold som grunnlag for strategi- og politikkutforming hos norske myndigheter og næringsliv i petroleumssektoren. Den faglige målsettingen vil bli konsentrert om forvaltningen av petroleumsressursene, Russland og Arktis/Nordområdene."
Oppnevninga gjeld for fem år (perioden 2013-17).

Meir om Ole Gunnar Austvik

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 21.02.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L