Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Bjørgen om skole og heim

Bjørgen om skole og heim

Førsteamanuensis Anne Mette Bjørgen blei intervjua i artikkelen «Bro mellom hjem og skole» i Samfunnsviteren 3/2015.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.11.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L