Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Bregnballe om maktmekanismar

Bregnballe om maktmekanismar

Førsteamanuensis Anne Bregnballe har publisert artikkelen «Marginalisering av borgernes systemutfordrende stemmer – en Foucault-inspirert studie av maktmekanismer i norsk miljøpolitikk» i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014. 

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 30.10.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L