Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Engelstad om "Frikjent" og "Okkupert"

Engelstad om "Frikjent" og "Okkupert"

Førsteamanuensis Audun Engelstad har publisert artikkelen "Sensation in Serial Form: High-end Television Drama and Trigger Plots" i Kosmorama #263. Artikkelen tek for seg dei norske seriane "Frikjent" og "Okkupert" og drøfter korleis seriane etablerer ei forventing om sensasjonsdreven tematikk.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 13.05.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L