Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Gansmo Jakobsen på konferanse i Singapore

Gansmo Jakobsen på konferanse i Singapore

Professor Trond Gansmo Jakobsen har delteke med paperet "Reconciling Reductionism and Holism in the Biological Sciences, an interpretation of biological kinds as causal homogeneous functional kinds" på konferansen "Philosophy, Yesterday, Today and Tomorrow" (PYTT 2013) arrangert av Global Science and Technology Forum (GSTF) i Singapore 9. - 10. desember 2013. Paperet vil bli gitt ut i form av ein artikkel i neste nummer av GSTF Journal of General Philosophy (JPhilo). 

Gansmo Jakobsen har også bidrege med artikkelen "Transformativ Læring, Dypøkologi og Moralsk Holisme" i festskriftet "Pedagogikk under Livets Tre" for professor Øyvind Haaland.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 20.12.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L