Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grimsmo Jørgensen med foredrag, artikkel og intervju

Grimsmo Jørgensen med foredrag, artikkel og intervju

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen heldt foredrag om korleis hindra mobbing og utestenging av barn, og samarbeidet mellom heim og skole på Hammartun skole i Lillehammer 21. april 2015.

29. april heldt ho eit foredrag for foreldre og tilsette i Hagehaugen og Engesvea barnehage kor tema var at godt samspel, kjærleik i staden for kjefting og god konflikthandtering gjer trygge barn.

Grimsmo Jørgensen har også vore medforfattar av heftet "God skolestart 2015" utgitt av Lex forlag AS i mai 2015.

1. mai blei Grimsmo Jørgensen vidare intervjua av Fredrikstad blad i samband med Fredrikstad-trener, Håkon Wibe-Lund, sitt utspel mot netthets av fotballspelarar. Sjå artikkelen "- Håkon Wibe-Lund er et forbilde".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 04.05.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L