Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grimsmo Jørgensen med seminar på skole og barnehage

Grimsmo Jørgensen med seminar på skole og barnehage

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen heldt eit foredrag om heimen som læringsarena, utvekling av sosial kompetanse hos barn, trygge relasjonar gir mindre mobbing og betydninga av eit godt samarbeid mellom heim og skole for skoleleiing, lærarar og foreldre ved Otta skole i Otta kulturhus 9. mars2015.

11. mars heldt ho eit seminar for 70 tilsette i barnehagane i Øyer. Tema for dette seminaret var relasjonsarbeid og tilknyting i barnehagen.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 16.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L