Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grimsmo Jørgensen om foreldrekompetanse i Bergen

Grimsmo Jørgensen om foreldrekompetanse i Bergen

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen heldt foredraget « Foreldrekompetanse – konflikthåndtering, god kommunikasjon og trygge relasjoner forebygger mobbeatferd» for foreldra i Åsane, Fana og Våganeset Gårdsbarnehage 11. februar 2016.

Dagen etter heldt Grimsmo Jørgensen seminaret «Samtaler med barn» for dei tilsette i same barnehage. Formålet med dagen var å bli betre til å snakke med barn om sensitive tema som til dømes vald og overgrep.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 15.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L