HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grimsmo Jørgensen om mobbing

Skriv ut Skriv ut

Grimsmo Jørgensen om mobbing

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen heldt eit foredrag om førebygging av mobbeåtferd, heimen som læringsarena og foreldre som rollemodellar for foreldre og tilsette ved Vilberg skole på Østre Toten 4. november 2015.

Ho heldt også eit foredrag for foreldre og ungdommar i regi av det kommunale FAU i Sør- Fron om ungdom, sosiale medium og førebygging av krenkingar på nettet 10. november.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 11.11.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L