Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grimsmo Jørgensen på Blystadlia skole

Grimsmo Jørgensen på Blystadlia skole

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen heldt foredrag om korleis forhindre mobbing, heimen som ein arena for læring og foreldre som rollemodellar for foreldre og tilsette ved Blystadlia skole i Rælingen kommune 7. mars 2016.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 10.03.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L