Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grønseth med forelesning, bokkapittel og som opponent

Grønseth med forelesning, bokkapittel og som opponent

Førsteamanuensis Anne Sigfrid Grønseth forelas med tittelen «Kultursensitivitet i barnevernsarbeid: Hva avgjør den gode barndom?» på Maihaugkonferansen "Mangfold er hverdagen: Inkludering, engasjement, profesjonalitet" 7. mai 2014.

Grønseth publiserte også nyleg kapittelet "Experiences of Pain: A Gateway to Cosmopolitan Subjectivity" i "We the Cosmopolitans: Moral and existential conditions of being human" (Josephides, Lisette og Alex Hall (red) på Berghahn Books i London.

Grønseth har vore på oppdrag som ekstern opponent for PhD-graden ved School of History and Anthropology, Queens University Belfast, UK i mai. Tittel på avhandlinga var "Shifting Perceptions, emotions, and Memories: Japanese women in the Republic of Ireland and Northern Ireland".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 22.05.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L