Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Guldvik som opponent ved disputas

Guldvik som opponent ved disputas

Professor Ingrid Guldvik var  2. opponent da Bente Vibecke Lunde disputerte med avhandlinga "Helhetlig rehabilitering i kommunal regi. Kommunale aktørers «oversettelse» av helhetlig rehabiliteringspolitikk" på Universitetet i Nordland 23. januar 2015. 

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.02.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L