Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Hagaseth Haug med rapport om CMS

Hagaseth Haug med rapport om CMS

Høgskolelektor Erik Hagaseth Haug har på oppdrag frå nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, VOX  skrive rapporten «CMS – et felles perspektiv for karriereveiledning i Norge?». Rapporten er skriven med bakgrunn i arbeidet i ei nasjonal ekspertgruppe som han var fagleg ansvarleg for.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.12.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L