Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Haugsbakk får positiv kritikk

Haugsbakk får positiv kritikk

Førsteamanuensis Geir Haugsbakk har nyleg fått positv omtale for sitt kapittel "IKT i skolen med lærerne på sidelinja – kritiske blikk på skolens grunnlagsdokumenter" i ein bokomtale i tidsskriftet Bedre skole. Det er Ulf Skauli , lektor og spesialpedagog ved Drammen - og Numedal videregående skoler som har skrive omtalen.

Haugsbakk sitt kapittel finn ein i boka "Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen" redigert av Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund og utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

Eit kritisk blikk på styringsdokument

I omtalen skriv Skauli: "Geir Haugsbakks skriver om "IKT i skolen med lærerne på sidelinja – kritiske blikk på skolens grunnlagsdokumenter". Men bidraget hans er så mye mer enn et "kritisk blikk". Han leverer en glimrende systematisk diskursanalytisk tilnærming, og han forklarer godt hva det er. Han påviser hvilken makt som ligger i de diffuse idealiserte mål-begrepene, hvordan en "kolonialisering" av skolen kan skje fra ikke-pedagogiske aktører, kommersielle som politiske, ved å bruke ordenes makt – en makt som dannes av det diffuse og ordbrukens hyppighet.

Haugsbakk går igjennom styringsdokumentene for skolen. Nei da, ingen kjedelig oppramsing her! Han henter presist ut de eksempler han trenger, for å påvise hvordan den politiske effekten av de begrep som brukes rammer skolen, og hvordan denne tendensen later til å bevege seg i feil vei.

Hans bidrag leses av meg, først og fremst som en solid argumentasjon for at lærere – pedagogen i sin profesjon – settes mer og mer på sidelinjen som premissleverandør for skolens bruk av "det digitale". Når Haugsbakk peker på den betydelig større kvalitetstyngden i begrepene på 80-tallet, så tror jeg også for en gangs skyld at "alt var så mye bedre før".

Som leser verdsetter jeg den tydelige og eksplisitte formulering fra en forfatter. Haugsbakk har det. Et eksempel er: "Her innebærer den analyserte stortingsmeldingen fra 1994 en tydelig endring. Det store flertallet av lærere er ikke lenger betraktet som relevante partnere når det gjelder teknologiutviklingen i skolen". Rene ord for pengene, men det går da også en presis og dyp analyse forut for dem."

Les heile omtalen av boka "Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skole" (PDF)

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 03.12.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L