Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Haugsbakk og Nordkvelle i festskrift til Gunnar Grepperud

Haugsbakk og Nordkvelle i festskrift til Gunnar Grepperud

Førsteamanuensis Geir Haugsbakk og professor Yngve Nordkvelle har bidratt med kapittelet "Den motvillige teknologen og læringssamfunnet" i "Utdanningssamfunnet og livslang læring. Festskrift til Gunnar Grepperud" av Peter Arbo, Tove bull og Ådne Danielsen (red.). Festskriftet er utgitt på Gyldendal Akademisk.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.05.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L