Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Hausstätter med forskingsmiddel frå Nordplus

Hausstätter med forskingsmiddel frå Nordplus

Førsteamanuensis Rune Sarromaa Hausstätter har saman med kollegaer frå universiteta i Umeå og Oulu fått forskingsmiddel frå Nordplus for å starte utviklinga av eit «case library in Special Education». Målsettinga er å utvikle ein pilot for virtuelle læringsmiljø for spesialpedagogiske caseoppgåver.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 11.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L