Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Hausstätter og Kiuppis med bok

Hausstätter og Kiuppis med bok

Professor Rune Sarromaa Hausstätter og førsteamanuensis Florian Kiuppis har publisert boka "Inclusive Education 20 Years after Salamanca” i bokserien "Disability Studies in Education" (New York: Peter Lang). Tematisk har boka ein samanheng med Kiuppis tidlegare omtalte bok "Heterogene Inklusivität, inklusive Heterogenität".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 30.01.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L