Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Higdem feira Plan- og bygningsloven

Higdem feira Plan- og bygningsloven

Førsteamanuensis Ulla Higdem leia plandialogen om utfordringar og mogelegheiter ved Plan- og bygningsloven da Plan - og bygningsloven feira 50 år på Litteraturhuset i Oslo 18. juni 2015.

Higdem har også publisert artikkelen "Møtet mellom helse og plan" i tidsskriftet Plan.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 04.08.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L