Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Higdem i prosjekt mellom Noreg og Latvia

Higdem i prosjekt mellom Noreg og Latvia

Førsteamanuensis Ulla Higdem er engasjert for å hjelpe til i eit kompetanseutviklingsprosjekt om regional planlegging mellom Noreg og Latvia, som Oppland fylkeskommune har prosjektansvar for. Prosjektet er finansiert av EØS-midlar og er i hovudsak meint å vera ein kunnskapsoverføring frå Noreg til Latvia og Latviske regioner om regional planlegging. Arbeidet skal også følgjast av ein mindre forskingsdel. Det knytast kontakt mellom HiL og Universitetet i Riga sitt planleggingsinstitutt for forskings- og utviklingssida av prosjektet.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 29.01.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L