Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Higdem med foredrag i Florø

Higdem med foredrag i Florø

Førsteamanuensis Ulla Higdem heldt innleingsforedraget "Kommuneplanens samfunnsdel og Universell utforming. Et spørsmål om kunnskap, holdning og innretning?" for det Nasjonale utviklingsprosjektet for universell utforming.  Fagkonferansen blei arrangert i Florø 4. og 5. juni i regi av Miljøverndepartementet.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 06.06.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L