Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Higdem og Hagen om regional planstrategi

Higdem og Hagen om regional planstrategi

Førsteamanuensane Ulla Higdem og Aksel Hagen har publisert "Oppfølging av Regional planstrategi for Oppland 2012-2016 - en vurdering" i Arbeidsnotatseria til HiL 208/2015.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 26.10.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L