Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Higdem om Kommuneplanen

Higdem om Kommuneplanen

Førsteamanuensis Ulla Higdem heldt foredrag for Oppland Fylkeskommune med tittelen "Kommuneplanens samfunnsdel - et overordna kunnskapsbasert grunnlag for handling i kommunene" 23. august 2013.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 26.08.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L