Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Higdem om kommuneplanens samfunnsdel

Higdem om kommuneplanens samfunnsdel

Førsteamanuensis Ulla Higdem heldt foredraget "Kommuneplanens samfunnsdel - et overordna kunnskapsbasert grunnlag for handling i kommunene" på Hedmark sin Fagdag om planlegging. Fagdagen blei arrangert av Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark 12. november på Skarnes.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 15.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L