Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Higdem som gjesteforelesar

Higdem som gjesteforelesar

Førsteamanuensis Ulla Higdem innleidde om "Møtet mellom helse og planlegging i et folkehelseperspektiv" på eit seminar for turnuskandidatar hos Fylkesmannen i Oppland 16. september 2015.

Higdem gjesteforlas også om "Government, governance, samstyring, partnerskap og alt det der .." for vidareutdanninga i samfunnsplanlegging, SAMPLAN, same dag.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 17.09.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L