Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Historisk artikkel frå forskingssamarbeid

Historisk artikkel frå forskingssamarbeid

Forskere fra Seksjon for idrettsvitenskap fekk nyleg akseptert artikkelen "Reliable determination of training-induced alterations in muscle fiber composition in human skeletal muscle using quantitative polymerase chain reaction" for publikasjon i det fagfellevurderte nivå 2-tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Dette er den første artikkelen som har sitt utspring i det tverrfaglege forskningssamarbeidet mellom Seksjon for idrettsvitenskap og forskare frå Sykehuset Innlandet HF og Revmatismesykehuset AS, organisert gjennom The Lillehammer Research Center for Medicine and Exercise Physiology.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 27.05.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L