Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Jørgensen om ansvarlege forretningsmodellar

Jørgensen om ansvarlege forretningsmodellar

Førsteamanuensis Sveinung Jørgensen heldt foredraget "Ansvarlige forretningsmodeller" under "Regional finale i DNB Innovasjonspris" som vert arrangert på HiL den 07.02.13. Foredraget omhandla ansvar, lønnsemd og forretningsmodellinnvasjon og byggjer i stor grad på boka "Ansvarlig og lønnsom: Strategier for ansvarlige forretningsmodeller" som vil bli gjeven ut våren 2013 på Cappelen Damm Akademisk.

Meir om Sveinung Jørgensen
 

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 14.02.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L