Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Jørgensen om venskap på skole i Bærum

Jørgensen om venskap på skole i Bærum

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen heldt eit foredrag for foreldre ved Bryn skolen i Bærum 21. mars 2013. Ho presenterte resultater frå Elevundersøkinga 2012 som syner at mange barn og unge framleis opplever mobbing trass stor satsing i skolen dei siste åra. Tema for foredraget var: "Voksne skaper vennskap. Voksne må ta ansvar for og sikre at barn og unge får oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet. Noen ganger trenger vennskap et dytt".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 22.03.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L