Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Jørgensen på DogA-debatten

Jørgensen på DogA-debatten

Førsteamanuensis Sveinung Jørgensen heldt foredraget “Sustainable Business Models: Existing Knowledge and a Research Agenda” på eit fagseminar på Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger 4. november 2014.

Jørgensen heldt også foredraget «Bærekraft: Hva er problemet» på DogA-debatten 10. november. Her blei ulike aktørar frå arkitektur- og designmiljøet invitert til å gje innspel om kva dei ser på som dei største samfunnsproblema, og om korleis Norsk design- og arkitektursenter (DogA) kan bidra til å løyse desse. Saman med sin kollega Lars Jacob Tynes Pedersen ved NHH skreiv Jørgensen dessutan blogginnlegget "Bærekraft: Hva er problemet? Og hvordan kan dere løse det?" i samband med arrangementet.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.11.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L