HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Kihle og Grimsmo Jørgensen hos Fellesorganisasjonen

Skriv ut Skriv ut

Kihle og Grimsmo Jørgensen hos Fellesorganisasjonen

Høgskolelektorane Anne Line Kihle og Ingrid Grimsmo Jørgensen heldt eit fagseminar for medlemar i Fellesorganisasjonen Oppland 7. april 2016. Tema for fagseminaret var korleis vi som profesjonsutøvarar møter brukarar, pasientar eller elevar i spennet mellom handlingskompetanse og relasjonskompetanse. Fagseminaret var for medlemar i Gudbrandsdalen.

12. april heldt dei same fagseminar medlemar i Valdres.

 

 

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 12.04.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L