Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Kiuppis i Sport in Society

Kiuppis i Sport in Society

Førsteamanuensis Florian Kiuppis har publisert artikkelen "Inclusion in Sport: Disability and Participation" som innleiing til ei spesialutgåve med same namn av tidsskriftet “Sport in Society”. I rolla som UNESCO Chairholder for funksjonshemming og deltaking i idrett er Kiuppis gjesteredaktør for utgåva som vil bli publisert i bokseria Sport in the Global Society — Contemporary Perspectives (Routledge).

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 31.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L