Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Kiuppis som leiar av Teacher Preparation Working Group

Kiuppis som leiar av Teacher Preparation Working Group

Førsteamanuensis Florian Kiuppis overtok leiinga av «Teacher Preparation Working Group" i samband med "Global Partnership on Children with Disabilities" leia av UNICEF. Dei siste to åra har Kiuppis representert Avdeling for pedagogikk og samfunnvitenskap i arbeidsgruppa og delteke på dei årlege møta deira i New York.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.01.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L