Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Korten som formidlar

Korten som formidlar

Prorektor Jens Uwe Korten oppsummerte MOOC-konferansen som blei arrangert av Universitetet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer 10. oktober 2013. Oppsummeringa er tilgengeleg på Facebook-sida til det regjerningsoppnemnde MOOC-utvalet.

Korten presenterte også "Utviklingstrekk for fleksibel høyere utdanning og Norgesuniversitetes rolle i denne konteksten" på høstkonferansen til Norgesuniversitetet i Tromsø 24. og 25. september.
Prorektor Jens Uwe Korten er dessutan reoppnemnd som varamedlem i UHRs utdanningsutval frå 1. november 2013 til 1. november 2015.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L