Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Kristiansen, Bjørgen, Svoen og Fritze med paper

Kristiansen, Bjørgen, Svoen og Fritze med paper

Prosjektleiarane Line Kristiansen og Anne Mette Bjørgen presenterte paperet "I Feel lucky and proud! The significance of dialogic collaborative groups in developing professional competence among ambulance workers" på EDEN-konferansen 10. juni 2013 i Oslo. Paperet syner korleis ambulansearbeidarar opplever koblinga mellom kompetansekrav i eigen arbeidskvardag og dei kompetansar studiet Paramedic ved høgskolen kan gje dei. Paperet er skriven saman med prosjektleiar Brit Svoen og førsteamanuensis Yvonne Fritze. Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning arrangerte konferansen i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.09.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L