Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Kristiansen og Bjørgen på konferanse i Budapest

Kristiansen og Bjørgen på konferanse i Budapest

Prosjektleiar Line Kristiansen og pedagogisk leiar Anne Mette Bjørgen frå Senter for livslang læring deltok på EDEN-konferansen i Budapest 14. – 17. juni med ein poster-presentasjon over tema «Knowledge in motion between formal education and professional practice – how to design for learning across boundaries” om korleis studentar på Paramedic-studiet og andre vaksne studentar kan lære på tvers av formell utdanning og yrkespraksis.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 21.06.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L