Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Nordkvelle med bok om kvalitet i høgare utdanning

Nordkvelle med bok om kvalitet i høgare utdanning

Professor Yngve Nordkvelle har vore redaktør for boka "Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver" utgitt på Akademika Forlag saman med Trine Fossland og Grete Netteland. Dei tre har også skrive innleiingskapittelet "Kvalitet i IKT-støttet utdanning" saman. Les meir om boka på norgesuniversitetet.no

Om boka

Hvordan kan man utvikle kvaliteten i høyere utdanning gjennom bruk av IKT? Dette er tema for boka, som er den første i sitt slag som kobler IKT til kvalitetsdiskusjonene som preger høyere utdanning i Norden. IKT og kvalitet settes her inn i en større sammenheng om hva kvalitet er, og hvordan den utvikles i høyere utdanning.
Boka presenterer generelle og kritiske artikler om hvorfor kvalitetsbegrepet er viktig i dag, og hvordan man praktisk og teoretisk kan heve kvaliteten gjennom bruk av IKT, slik at utdanningen både blir mer helhetlig, fleksibel og tilgjengelig. Hovedargumentet i boka er at kvaliteten i fleksibel utdanning utspiller seg på ulike nivå, nivå som er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Les meir om boka på Akademika forlag

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 25.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L