Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Nordkvelle og Haugsbakk i antologi

Nordkvelle og Haugsbakk i antologi

Professor Yngve Nordkvelle har publisert kapitla «Lærer- og elevkommunikasjon i nettbaserte læringsmiljø» og  «Digital overvåkning», medan førsteamanuensis Geir Haugsbakk har publisert kapittelet «Lærer i ei ny tid – et forord" i Ingrid Helleve, Aslaug Grov Almås og Brita Bjørkelo sin antologi (red.) "Den digitale lærergenerasjonen. Utfordringer og muligheter" på Gyldendal Akademisk.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 10.03.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L