Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Nordkvelle og Sandvig om digital historiefortelling

Nordkvelle og Sandvig om digital historiefortelling

Professor Yngve Nordkvelle og førstelektor Anders Sandvig deltok på eit møte for Bufetat ved regionkontoret i Oslo 21. mars 2014 kor dei gjorde iet framlegg om "Digital historiefortelling og barneperspektivet" for ei samling av regionale deltakarar i nettverket for familieråd innan Bufetat.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.03.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L