Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Nordkvelle som opponent ved disputas

Nordkvelle som opponent ved disputas

Professor Yngve Nordkvelle var opponent i doktordisputasen til MA Yngve Refseth på Universitetet i Oslo 28. november 2014. Avhandlinga hadde tittelen «Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia».

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 12.12.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L