Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Nordtug med seminar om spiseforstyrringar

Nordtug med seminar om spiseforstyrringar

Førsteamanuensis i psykologi Birgit Nordtug og hennar prosjektgruppe arrangerte seminaret «Spiseforstyrrelser og overvekt – to sider av samme sak?» i Oslo 25. februar 2015 for spesielt inviterte behandlarar og forskarar innanfor dei to fagfelta. Nordtug heldt ei innleiing kor ho knytte trådar til forskingsprosjektet «Kunnskap om spiseforstyrrelser – muligheter og begrensninger» som Nordtug leiar.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L