Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Ohnstad med kurs for legeforeninga

Ohnstad med kurs for legeforeninga

Rektor Bente Ohnstad held eit kurs for legeforeininga om "Juss i arbeidsmedisin" 2. mars 2015.  Ho føreleste bl.a. over tema helselovgivinga,  lovgiving som regulerer arbeidsmedisin og bedriftslegen som arbeidstakar, sakkunnig og profesjonsutøvar.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 04.03.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L