Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Ohnstad om dokumentasjonsplikt i ny bok

Ohnstad om dokumentasjonsplikt i ny bok

Førsteamanuensis Bente Ohnstad har publisert kapittelet "Dokumentasjonsplikt" i boka "Sentrale helserettslige emner" redigert av Befring, Kjelland og Syse. Boka er utgitt på Gyldendal juridisk.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 13.05.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L