Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Psykologiseksjonen med bidrag på konferanse

Psykologiseksjonen med bidrag på konferanse

Forskarane frå psykologiseksjonen heldt følgjande munnlege presentasjonar under The 17th Conference on Social and Community Psychology som blei arrangert på HiL i november 2015:

Endre Sjøvold og Ingeborg Olsdatter Flagstad leia workshopen "Kunsten å bygge et velfungerende team med utviklingsverktøyet SPGR", medan førsteamanuensis Svein Åge Kjøs Johnsen leia workshopen "Greening organisations – Approaches and theory" kor han også heldt  innegget "(Pro-) environmental climate".

Vidare heldt Inge Brechan innlegget "Travel behaviour intervention" og Ingeborg Olsdatter Flagstad "Greening your own organisation".

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L