Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Skjeseth og Nyhus om samarbeid på tvers

Skjeseth og Nyhus om samarbeid på tvers

Høgskolelektor Eli Skjeseth og førsteamanuensis Lene Nyhus heldt eit foredrag og ein workshop for Fylkesmannen i Hedmark i Elverum 13. november 2013 med tittelen "Samarbeid på tvers krever kompetanse på tvers!". Dette var eit bidrag på fylkesmannen si samling om tverrfagleg- og tverretatleg samarbeid for leiare innan skole- og oppvekstsektoren i Hedmark.

Eli Skjeseth heldt dessutan foredrag og workshop med same tittel for alle resultatsenhetsleiarane og rådmannen si leiargruppe i Stange kommune 11. desember 2013.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 13.12.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L